Chemical Agent teriminin tıbbi anlamı; biochem. Kimyasal madde, zehirli gaz.