Chemical Change teriminin tıbbi anlamı; Kimyasal değişme (bir maddeden kimyasal reaksiyonla yeni bir madde oluşması gibi);