Chemical Formula teriminin tıbbi anlamı; biochem. Kimyasal bir maddeye giren elementelri gösterensembollerden müteşekkil formül;