Chemical Incompatibility teriminin tıbbi anlamı; Bir maddenin diğer bir madde ile karışım halinde beraber bulunduğu zaman yapı veya özelliğini kaybetmesi hali;