Chemicocautery teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.