Chemiluminescence teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.