Chemistry Bath teriminin tıbbi anlamı; Kimyasal banyo.