Chemistry Ray teriminin tıbbi anlamı; Kimyasal şua (ışın).