Chemistry Solution teriminin tıbbi anlamı; Kimyasal eriyik.