Chemoheterotroph teriminin tıbbi anlamı; n. Kemoheterotrofik nitelik gösteren bakteri, kemoheterotrof.