Chemophallidectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Kimyasal maddelerden yararlanılarak globus pallidus'a ait bir bölümün tahribi.