Cheromania teriminin tıbbi anlamı; n. Aşırı neşe, seviçn ve haz gösterileriyle belirgin akıl hastalığı.