Chest teriminin tıbbi anlamı; n. Göğüs, pektus, toraks