Child Dose teriminin tıbbi anlamı; Çocuğa verilecek günlük ilaç dozu;