Child Ren's Hospital teriminin tıbbi anlamı; Çocuk (etfal) Hastanesi