Child teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. children). Çocuk