Chill Of Death teriminin tıbbi anlamı; Ölümü takiben vücutta meydana gelen tedrici soğuma.