Chiloropexia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.