Chimerism teriminin tıbbi anlamı; n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.