Chimney Sweep's Cancer teriminin tıbbi anlamı; n. Skrotumda oluşan epitelioma.