Chiniofon teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.