Chionablepsia teriminin tıbbi anlamı; n. Kar körlüğü.