Chip Syring(O) teriminin tıbbi anlamı; Diş çukurun oyan bir çeşit şırınga;