Chirismus teriminin tıbbi anlamı; n. El kaslarının ağrılı kasılması, el spazmı.