Chirognomy teriminin tıbbi anlamı; n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.