Chiropodalgia teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.