Chloral teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral