Chloralization teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kloral ile uyuşturma, kloral anestezisi; 2. Kloral zehirlenmesi.