Chlorhydria teriminin tıbbi anlamı; n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.