Chloridimeter teriminin tıbbi anlamı; n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.