Chloridimetry teriminin tıbbi anlamı; n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.