Chlorophenothane teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.