Cholangiocarcinoma teriminin tıbbi anlamı; n. Intrahepatik safra yolları epitelinden gelişen adenokarsinom.