Cholangiogastrostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.