Cholangiogram teriminin tıbbi anlamı; n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.