Cholangiography teriminin tıbbi anlamı; n. Safra yollarının radyografiis.