Cholangiostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.