Cholecycstoenterostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.