Cholecystalgia teriminin tıbbi anlamı; n. safra koliği