Cholecystangiorgaphy teriminin tıbbi anlamı; n. Kontrast madde verildikte nsorna safra kesesi ve safra yollarının radyolojik olarak incelenmesi.