Cholecystectom teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması, kolesistektomi.