Cholecystoduodenostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.