Cholecystogastrostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.