Cholecystogram teriminin tıbbi anlamı; n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesini gösteren film.