Cholecystography teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesi radyografisi.