Cholecystojejunostomy teriminin tıbbi anlamı; n. safra kesesi ile jejunum arasında gerçekleştirilen anastomoz.