Cholecystolithotriepsy teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesini açmaksızın içinde bulunan taş veya taşları ezme.