Cholecystotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesini kesme ameliyesi.