Choledochoduodenal teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.