Choledochoduodenostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.